سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا شهرکی – مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
نور محمد یعقوبی – معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباس بزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون مصرف سوختهای فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تأثیر آن بر محیط زیست, انرژی خورشیدی این منبع لایزال می تواند بعنوان جایگزین مناسب, بخش عظیمی از نیازهای انرژی سوختی کشور را مرتفع سازد. در مقال ه حاضر ضمن نگرش اجمالی به معرفی سیستم های آبگرمکن خورشیدی و با تأکید بر استفاد ه این نوع سیستم ها جهت تأمین آب گرم مصرفی وبا در نظر گرفتن سیستم حرارت مرکزی و آبگرمکنهای خورشیدی ,تحلیلی بعمل آمده و در ادامه ضمن معرفی سیستم های گرمایش کفی و نقش این نوع سیستمها در صرفه جوئی مصرف سوخت و همچنین توزیع بهین ه حرارت در محل, مقایس ه کلی بین این نوع سیستمهای گرمایشی برای ساختمان مورد مطالعه از نظر صرفه جوئی انرژی , صورت گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده , سیستم ترکیبی گرمایش کفی و آبگرمکن های خورشیدی را می توان بعنوان یک سیستم بهینه معرفی کرد. در نهایت, نتایج این تحقیق به کل کشور تعمیم داده شده و میزان صرفه جوئی سالیان ه انرژی در کشور برآورد شده است.