سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کامران نژاد – رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
محمدرضا بشارتیان – معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
حمیدرضا ناصری – استادیار، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

چکیده:

قاچاق دام از مهمترین معظلاتی است که به اقتصاد کشور ضربه وارد می سازد تا آنجا که دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند که معضلات اجتماعی از نتایج غیرمستقیم آن به شمار می آید. در این تحقیق علاوه بر تببین پدیده قاچاق دام، راه های اصلی ورود یا خروج دام، دلایل وجود قاچاق دام زنده واثرات اقتصادی- اجتماعی قاچاق دام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قاچاق دام اثر مستقیم بر وضعیت اقتصادی جوامع محلی و ملی کشور دارد. همچنین موجب بهم خوردن ژن سازگار دام منطقه، عدم تعادل دام و مرتع و تخریب منابع طبیعی، از دست رفتن سرمایه‌ های دامی، افزایش روزافزون بیماریهای دامی و شیوع بیماری ‌های مشترک بین انسان و دام می گردد. همچنین مهمترین راه کارهای لازم برای برونرفت از این معضل نیز ارائه گردید.