سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروانه سلاطین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
زهرا امیرعباسی –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی اثراقتصاد دانش محوربرنرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید درگروه کشورهای منتخب درامد متوسط می باشد دراین راستا ازشاخصهای ارایه شده توسط بانک جهانی شامل شاخص عملکرد نظام اقتصادی صادرات کالا با فن آوری بالا اموزش و منابع انسانی سهم شاغلان دارای تحصیلات متوسطه ای کل اشتغال نظام نوآوری تعداداختراعات ثبت شده فن آوری اطلاعات و ارتباطات تعدادمشترکان تلفن همراه به ازای هرصدنفر برای بررسی تاثیر شاخصهای اقتصاد دانش محوربرنرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید درگروه کشورهای منتخب درامد متوسط استفاده شده است مدل سازی و اطلاعات آماری دراین تحقیق برپایهمدل های پانل پویا و پنل ایستا قرارگرفته و روابط میان اقتصاد دانش محور و رشد بهره وری کل عوامل تولید درکشورهای درامد متوسط طی دوره زمانی ۱۹۹۸تا۲۰۰۸ با استفاده از تخمین زنهای گشتاورهای تعمیم یافته اثرات ثابت و تصادفی براورد شده است