سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد علی اکبرزاده – کارشناس ارشد مهندسی مواد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام، دانشگاه آزاد
مرتضی محمودان – دانش آموخته مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیدمهدی فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فرزاد شهری – دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین، دانشگاه صنایع و

چکیده:

در تحقیق حاضر نانو پودرهای کاربیدتنگستن- ده درصد وزنی کبالت تهیه شده با اندازه ذرات کمتر از ۱۰۰ نانومتر به همراه افزودنی های کاربیدکروم و کاربیدوانادیم به عنوان ممانعت‌کننده های رشد دانه‌های کاربیدتنگستن در حین تف‌جوشی مورد بررسی قرار گرفت. پودرها تحت فشار ۲۰۰ مگاپاسکال پرس سرد شده و در محدوده دمایی ۱۳۷۰ تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت در اتمسفر هیدروژن تحت عملیات تف‌جوشی قرار گرفتند. بر روی نمونه های حاصل آزمایش‌های مکانیکی شامل سختی سنجی و چقرمگی شکست و بررسی های ریزساختاری انجام گرفت. در شرایط بهینه دمای تف‌جوشی مشخص شد که تاثیر افزودن ممانعت‌کننده های رشد دانه منجر به جلوگیری از رشد دانه‌های کاربیدتنگستن و حصول سختی ۱۷۷۰ ویکرز و چقرمگی شکست MPa√m 0/7 و اندازه دانه کاربیدتنگستن ۴۵/۰ میکرون شده است