سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع و معادن ایران،دانشکده مهندسی و ف
رضا غلامی پور – استادیار ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فرزاد شهری – استادیار ، دانشگاه صنایع و معادن ایران ، دانشکده مهندسی و فناوریهای ن
نیما خادمیان – کارشناس ارشد مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

آلیاژ Zr65 Cu17.5 Ni10 Al7.5 به عنوان یک شیشه فلز حجمی با قابلیت شیشه ای شدن بالا د رتحقیق حاضر انتخاب شد و اثر اقزودن عنصر وانادیم بر خواص حرارتی و مکانیک آن مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن وانادیم به سیستم مذکور ، قابلیت شیشه ای شدن را د رنرخ سرمایش ثابت کاهش داده که در منیجه باعث رسوب ساختار بلوری Zr2Ni و Zr2Cu در زمینه امورف می گردد. ایجاد فازهای بلوری با ابعاد ۲۰-۵۰ nm در این آلیاژ می تواند با تشکیل باند برشی رشد ترک را در امتداد باندهای برشی متوقف نموده و کرنش را به میزان حداکثر ۵۸% افزایش دهد. علاوه بر این تشکیل نانو ساختار در زمینه آمورف ، موجب افزایش استحکام فشاری استاتیک این الیاژ به میزان حداکثر ۳۸% شده است.