سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجمال حسنی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
علی علیزاده اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد رحمانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

فرایند ریفورمینگ خشک متان برروی نانوکاتالیست های Ni/Al2O3 تقویت شده با سریا که به روش سل – ژل سنتز گردیدند با هدف بهبود عملکرد این کاتالیست ها مورد مطالعه قرارگرفت به منظور بررسی ویژگیهای ساختاری نمونه های کاتالیستی آنالیزهای FTIR EDAX ،BET ،FESEM ،XRD به کارگرفته شدها ند سامانه فرایند راکتوری جهت بررسی عملکرد کانالیست های سنتزی درشرایط فشاراتمسفری مورد استفاده قرارگرفت نتایج حاصل از آنالیزهای FESEM XRD حاکی ازتوزیع یکنواخت و پراکندگی بالای نانوذرات روی سطح کاتالیست تقویت شده با سریا و تشکیل گونه های مورد نظر و ساختارهای آمورف بوده است همچنین آنالیز Edax وجود ترکیبات مورد نظر درنمونه ها را تایید می کند.