سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید نوروزی – کارشناس ارشد خاک وپی
محمدرضا عطرچیان – استادیارگروه خاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

خاکهای ریزدانه رسی باتوجه به حضورگسترده ای که در سطح کشورمان دارند، مشکلات زیادی را در پایداری بستر پروژه ه های عمرانی ایجاد کرده اندکه نیازمندتثبیت قبل ازساخت و سازبوده است.آهک یکی از افزودنی ها است که سبب تقویت خاک می شود ولی اگر خاک حاوی یون سولفات باشد یا این که خاک تثبیت شده درمعرضآب سولفاته قرار گیرد، حضور آهکنه تنها باعث کاهش تورم لایه تثبیت شده نمی شود بلکه نتیجه عکس داده و سبب افزایش تورم وکاهش مقاومت می شود .افزودن خاکستر بادی موجب کم شدن تأثیرات مخرب سولفات ها همچون افزایش حجم و ترک خوردگی و نیزکاهش کربناسیون در خاک تثبیت شده و باعث افزایش و تسریع واکنش پوزولانی می شود