سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه پدران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک
کاوه ارزانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رحیم نقی زاده – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید باغشاهی – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:

اسپینل آلومینات منیزیم یک اکسید دیرگداز باساختار مکعبی متراکم FCC است دمای ذوب بالا ضریب انبساط حرارتی متوسط تلفاتدی الکتریک کم و مقاومت شیمیایی بالا از خواص جالب این اسپینل به شمار میروند دراین تحقیق اسپینل MgAl2O4 با استفاده از اکسیدهای منیزیم و آلومینیوم و تیتانیوم به عنوان افزودنی با استفاده ازروش سنتز معمولی حالت جامد سنتز شدند هرسه نوع اسپینل درسه دمای ۱۳۰۰و۱۳۵۰و۱۴۰۰ درجه سانتی گراد سنتز و افزودنی ذکر شده به میزان ۳و۵ درصد هم از نوع نانو و هم از نوع میکرو به ترکیب اصلی اضافه شد و ازانها قرص هایی با ابعاد به قطر ۱×۱cm و درسه دمای بالا قرار داده شد قرصهای حاصله بعد از عملیات حرارتی تحت آنالیز XRD و آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM قرارگرفتند با روش سنتز حالت جامد و با استفاده از اکسیدهای ذکر شده اسپینل استوکیومتری به مقدارقابل توجهی سنتز شد با افزودن ۳ درصد وزنی TiO2 میکرونی و نانویی به مواد اولیه و پخت دردماهای ذکر شده دردماهای ۱۳۵۰و۱۴۰۰درجه بدون باقی ماندن مواد اولیه اسپینل سنتز شد با افزایش مقدار TiO2 به میزان ۵ درصد وزنی دردمای ۱۴۰۰ درجه مقدار روتایل و کوراندوم بیشتر حاصل شد که به دلیل تشکیل میزان جزئی فاز محلول جامد پزدوبروکیتی Al2(1-x)Mg2Ti1+xO5 بود.