سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه آزاد اس
سعید باغشاهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
حمید احمدمحرابی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی جهان افروز – شرکت ریخته گری دقیق پولادیر

چکیده:

ریخته گری دقیق به عنوان یکی از روش های مهم در زمینه تولید قطعات پیچیده به شمار می آید. از مهمترین مشکلات این صنعت، کم بودن استحکام قالب های سرامیکی مصرفی در آن می باشد. در این تحقیق اضافه کردن الیاف نایلونی (با درصد های مختلف) به دوغاب هایسرامیکی ریخته گری دقیق، جهت بررسی تاثیر آن بر روی ویسکوزیته دوغاب و استحکام قالب ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر این مطلب می باشد که با افزودن الیاف و افزایش درصد آن، ویسکوزیته دوغاب افزایش می یابد اما از طرفی بررسی مدول شکست و استحکام قالب های تهیه شده نشان می دهد که میزان ویسکوزیته دوغاب دارای محدوده بهینه ای می باشد و افزایش بیش از حد ویسکوزیته سبب کاهش استحکام قالب می گردد. در نهایت نمونه حاوی ۱۰ گرم الیاف بهترین خواص مکانیکی را برای قالب های سرامیکی به همراه آورد. قالب های تولید شده با این میزان الیاف نسبت به سیستم بدون الیاف، در سطوح صاف % ۱۱ و در سطوح نوک تیز % ۳۰ افزایش ضخامت از خود نشان می دهد. از طرفی ضخامت بیشتر قالب ها در این سیستم سبب افزایش استحکام به میزان % ۳۳ می گردد. همچنین بالاتر بودن ضریب نفوذپذیری قالب های تهیه شده با سیستم های اصلاح شده الیافی نیز مزیتی جهت پر کردن کامل قالب توسط مذاب در حین ذوب ریزی خواهد بود.