سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین سیدیعقوبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
طراوت قنبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

مصرف الیاف رژیمی غیرمحلول اهمیت زیادیدرسلامت انسان ها و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای گوارشی دارد ماکارونی به دلیل دارای بودن خواص تغذیه ای مناسب می تواند درتمامی سنین مورد استفاده قرار گیرد ماکارونی غنی شده با مقادیر زیاد سبوس به دلیل رنگ تیره و طعم مناسب قابلیت پذیرش کمتری در مقایسه با ماکارونی بدون سبوس دارد دراین تحقیق از ۳ نوع الیاف مختلف سبوس گندم فیبر خالص گندم و اینولین با درصدهای مختلف بهصورت جداگانه و نیز تلفیق برای مقایسه ویژگیهای حسی و فیزیکوشیمیایی محصول ماکارونی استفاده گردید نتایج نشان داد افزودن مقادیر بالای سبوس فیبر و اینولین هریک به تنهایی تاثیر نامطلوبی برویژگیهای حسی محصول داشت.