سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
رضا غلامی پور – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شمس الدین میردامادی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
علی محمدی – کارشناس ارشد مهندس یمواد

چکیده:

درپژوهش حاضر اثرافزودنیهای کربن و تیتانیوم برساختار آلیاژ های مغناطیسی نانوکامپوزیت نئودیمیوم – آهن – بور با ترکیب Nd9/4Pr0/6FebalCo6B6Ga0/5TixCx (x=0,1/5,3,4/5,6) مورد بررسی قرارگرفته است برای تولید این آلیاژ ها ازیکی از روشهای متداول انجماد سریع معروف به چرخ مذاب با سرعت ثابت چرخش چرخ مسی برابر ۴۰m/s استفاده شده است نوارهای حاصل از انجماد سریع از طریق آنالیز پراش پرتوایکس xrd و آنالیز حرارتی DSC ارزیابی شدند. نتایج آزمایشات مذکور نشان میدهد افزودنیهای کربن و تیتانیوم تمایل به تشکیل فاز شیشه ای را افزایش میدهند همچنین دمای تبلور فازمذکور با افزایش C,Ti تا ۴/۵ درصد اتمی افزایش و پس از آن کاهش می یابد.