سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین صلاحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
رضا ولی زاده – اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی ناصریان – اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالمنصور طهماسبی – اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این آزمایش، بررسی تاثیر افزودنی های متداول غذایی بر ترکیب شیمیایی و ویژگی های تخمیری سیلاژ برگ خرما می باشد. به منظور دسترسی به این هدف ، برگ خرمای آفتاب خشک و خرد شده را با میزان مساوی آب مخلوط کرده، تیمارهای آزمایشی براساس درصدی از ماده خشک اعمال، و در ۳ تکرار درون کیسه های پلاستیکی به مدت ۶۰ روز و دور از نور، نگه داری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل۱) ۴ درصد اوره، ۲) ۴ درصد سود، ۳) ۱۰ درصد ملاس، ۴) ۴ درصد اوره و ۱۰درصد ملاس، ۵) ۴درصد اوره، ۴درصد سود و ۱۰درصد ملاس، ۶) ۴درصد پودر بهداشتی ، ۷) تیمار شاهد (بدون افزودنی) بود. بین سیلوهای آزمایشی از نظر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و pH، اختلاف معنی داری مشاهده گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که عمل سیلو کردن برگ خرما با مواد افزودنی، علاوه بر بهبود ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی، می تواند سبب بهبود پایداری و تخمیر در سیلاژ برگ خرما شود. بنابراین، برگ خرمای عمل آوری شده می تواند جایگزین بخشی از خوراک علوفه ایی دام در مناطق با کمبود بارش و منابع علوفه ای شود.