سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیز عباس نوربخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
آرش شفیعی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
سید فرهاد رهنمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهرداد شایگان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

کاربرد عمده دیر گدازهای پایه آندالوزیت در صنعت فولاد به دلیل خواص ویژه ای آندالوزیت نظیر پایدار بودن کریستال های آندالوزیت، عدم تغییز دانسیته و حجم پس از پخت و عدم نیاز به فرایند کلسیناسیون می باشد. افزودنی گرافیت به دلیل خاصیت عدم تر شوندگی در بهبود خواص بدنه های دیر گداز نقش مهمی را ایفا نموده است.در این تحقیق نقش افزودنی های سیلیکون، آلومینیوم و فرو سیلیکون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در نمونه های حاوی فروسیلیکون، از دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد به بعد به دلیل ایجاد پیوندهای جدید استحکام و دانسیته افزایش و تخلیل کاهش پیدا می کند. این در حالی است که در نمونه های حاوی سیلیکون، با افزایش دما تا حدود ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد شاهد کاهش استحکام، افزایش تخلخل و دانسیته کم می شود.