سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یحیی توماج – عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
حسن هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دریانوردی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
روح الله یزدانپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته دریانوردی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

در دنیای امروز محصولات میبایست به صورت رقابتپذیر وارد بازار شوند. صنعت بستهبندی در این زمینه نقش کلیدی دارد. در حیطه بازاریابی بستهبندی محصولات هم گام ب ا کیفیت خود کالا میباشد. به صورت کیفی روی موضوع مقاله تحقیق به عمل می آید. صنعت بستهبندی در ایران با مشکلات و ضعفهایی روبرو است. عمدتا محصولات تولید شده در ایران به دلیل نداشتن بستهبندی نامناسب قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی را ندارند. امروزه صنعت بستهبندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی و رقابت در جوامع بین المللی برای متصدیان اجرایی و صاحبان صنایع تولید و شرکتهای تجاری محسوب شدهاست. در این راستا می توان سطح مشارکت و توانمندی جامعه کشاورزی، دامپروری و صنعتی را در امر اقتصادی افزایش داد. دولت باید نگاه ویژه ای به بخش کشاورزی ، دامپروری و صنعتی کشور در راستای صنایع تکمیلی مثل بسته بندی داشته باشد. باید دولت به ترویج هر چه بیشتر تشکیل تعاونیها در جهت صنعت بستهبندی بپردازد. دولت می بایست یک برنامه مدیریتی و اعتبار مالی درستی بوجود آورد و محیط علمی دانشگاهی را در این راستا با محیط افزایش کیفیت و بهرهوری صنعت بستهبندی در به وجود آوردن فضای رقابتپذیری و توانمندسازی جامعه کشاورزی ، دامپروری و ….صنعتی کشور ایران نزدیک و همسو سازد