سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی دشت بزرگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنایع و معادن ایران
حمیدرضا هاشمی – استادیار، دکترای مهندسی مواد، استاد مدعو دانشگاه صنایع و معادن ایران
محمدرضا سلیمانی یزدی – استادیار، دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران
مهرداد عضوامینیان – استادیار، دکترای مهندسی مواد، مرکز پزوهش و مهندسی جوش ایران

چکیده:

عمده ترین عوامل تخریب سطح غلطکها شامل اکسایش، پوسته شدن، خستگی حرارتی و سایش خراشان می باشند. فرآیند جوشکاری قوسی زیرپودری به کمک سیم جوش توپودری (FIFO) بدلیل دارا بودن نرخ رسوب الکترود و کیفیت جوش بالا کاربرد بیشتری در روکش کاری و سخت پوشی غلطک ها دارد. در این تحقیق ابتدا ۴ نوع سیم جوش توپودری از جنس فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI420 با درصدهای کربن متفاوت به روش فورمینگ تهیه شد. جهت انجام جوشکاری غلطکی به طول ۱ متر از جنس فولاد ساده کربنی انتخاب گردید. در انتها غلطک روکش شده تحت شرایط عایق حرارتی به آرامی سرد گردید. نتایج تست غیرمخرب نشان داد به دلیل اتخاذ دمای پیشگرم مناسب هیچ گونه ترکی در سطح غلطک بوجود نیامده است. بررسی ریزساختاری نمونه ها نیز حاکی از یک ریزساختار آستنیتی- مارتنزیتی در قسمت روکش شده بوده که دارای سختی بالا و مقاومت به سایش مناسبی می باشد