سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید پاکیزه – دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمود همتی – شرکت ملی گاز ، تهران ، ایران
سیدمصطفی مومنی –

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر افزایش نانوذراتMgO بر خواص گرمایی و تراوایی غشاء پلی سولفون مورد بررسی قرار گرفته است. غشاهای نانوکامپوزیت شامل پلیمر پلی سولفونPSf)نانوذرات اکسیدمنیزیمMgO)می باشند که به روش اختلاط محلولی ساخته میشوند. ابتدا توسط روش حرارتی وزن سنجیTGA) میزان حلال و مواد باقی مانده در شبکه پلیمر سٕپس بوسیله ی تست گرماسنجی دیفرانسیلیDSC)تغییرات دمای انتقال شیشه ایTg) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصلازارزیابی تراوایی غشاها برای دو گاز نیتروژن و متان درروش فشار ثابت نشان داد که اضافه کردن نانوذراتMgO به ساختار غشاء پلیمری سبب افزایش تراوایی غشای نانوکامپوزیت نسبت به غشای پلی سولفون خالص می گردد.