سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین جمشیدی آرانی – کارشناس ارشد هیدرولیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا کاویانپور – استادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدعلی پورحسن – کارشناس ارشد رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

با افزایش جمعیت و فرایند توسعه یافتگی حوضه در حوضه ابریز مشخصات هیدرولوژیک و هیدرولیکی تغییر می یابد تغییر در خصوصیات رواناب یکی از مهمترین نتایج هیدرولوژیکی توسعه حوضه است حجم بالای رواناب بطور کلی هنگامی که مساحت ناحیه نفوذ ناپذیر افزایش می یابد رخ میدهد هدف درا ینجا تشخیص و تخمین مساحت نفوذ ناپذیر در فرایند توسعه حوضه است تا پاسخ حوضه به بارندگی ها هرا دقیق تر تعیین نماید روش مادر اینجا استفاده از تکنیکهای GIS و سنجش از دور RS است که دقت و سرعت تخمین مقادیر را بالا می برد نتایج مطالعات درحوضه آبریز گرگان رود نشان داد که فرایند توسعه یافتگی حوضه مقادیر ریسک سیلاب و متوسط خسارت سالیانه را در پایین دست شهر گنبد کاووس را به نحوی افزایش داده است که مقادیر قبلی نمی تواند مبنای تصمیم گیری برای اقدامات کنترل سیلاب باشد.