سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هومن رحیمی – دانشجوی دکتری مهندسی حمل ونقل استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
محمدرضا ملک – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری
ملیحه بهنام – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

با توجه به خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی تصادفات و بویژه شماربالای تصادفات جاده های برون شهری مطالعه دراین مورد امری ضروری است از مهمترین جنبه های پژوهشی ایمنی راه ها ساخت مدلهای پیش بینی تصادفات جهت کمی سازی رابطه میان خصوصیات راه و تعداد تصادفات مشاهده شدها ست مطالعات متعدد انجام شده در نقاط مختلف دنیا نشانداده است که عامل انسانی نقشیاساسی دروقوع تصادفات داشته از میان عوامل مختلف انسانی سرعت وسایل نقلیه مهمترین عامل موثر درتصادفات می باشد مطالعات گسترده ای در رابطه با تاثیر عامل سرعت در تصادفات صورت گرفته در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی تاثیر سرعت مجاز در آزاد راه ها به شناخت پارامترهای موثربرایمنی پرداخته شده و سیستمهای کنترل سرعت مجاز نیز بیان گردیده و درنهایت روشها و راه کارهایی برای هرچه بهتر شدن و افزایش ایمنی آزاد راه ها ارایه گردیده است.