سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رسول امینی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه شیراز
عرفان صلاحی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعات محققان نشان داده است که وجود نیتروژن در فولادها سبب بهبود خواص مکانیکی و خوردگی فولادها می شود. در این تحقیق پودر فولاد xN-Mn8-Cr18- Feتوسط آلیاژسازی مکانیکی پودرهای آهن، کرم و منگنز در اتمسفر گاز نیتروژن در زمان های آسیاکاری ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بدست آمد. برای تولید قطعه، پودرها را فشرده کرده و تفجوشی انجام گرفت. نتایج آنالیزها نشان داد که با افزایش زمان آسیاکاری درصد نیتروژن در فولاد افزایش یافته و نیز درصد آستنیت بیشتر شده است. تست پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول ۹/۰ درصد وزنی کلرید سدیم برای مقایسه رفتار خوردگی فولادها انجام گرفت. نتیجه تست های انجام گرفته مشخص کرد که با افزایش زمان آسیاکاری، خواص خوردگی فولاد بهتر شده است.