سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه ابرازه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه شهرکرد
محمدرضا نوری – استادیار گروه مهندسی آب،دانشگاه شهرکرد
محمد مرید سادات – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی،دانشگاه شهرکرد

چکیده:

لازمه احداث کانالهای آبیاری شناخت خصوصیات ژئوتکنیکی خاک بستر است درسالهای اخیر اضافه کردن مواد اصلاحی به خاک برای بهبود خصوصیات ژئوتکنیکی مورد توجه زیادی قرارگرفته است بنتونیت یک ماده معدنی و دارای خواص پلاستیسته مقاومت برشی بالانفوذپذیری تراکم تراکم پذیری بالا است دراین مقاله با هدف اصلاح خاکهای مساله دار تاثیر افزودن بنتونیت به خاک روی تراکم پذیری آن درسطوح مختلف رطوبت خاک از طریق سنجش وزن مخصوص خشک خاک بعنوان شاخص تراکم بررسی گردید به این منظور با ۵ مقدار صفر شاهد ۵و۱۰و۳و۲۰ درصد وزنی بنتونیتمخلوط نموده و با یک طرح کاملا تصادفی تحت آزمایش پرکتور استاندارد قرار داده و تغییرات شاخص تراکم سنجش گردید تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که وجود بنتونیت درتمامی تیمارها موجب افزایش شاخص تراکم می شود همچنین افزودن بنتونیت به خاک باعث افزایش وزن مخصوص خاک درازای یک رطوبت ثابت نسبت به حالت شاهد می شود.