سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
حسین نکویی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمدرضا زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
هاشم عقیلی جم –

چکیده:

ریفورمینگ خشک متان ریفورمینگ متان با co2 یکی ازفرایندهایی استکه اخیرا برای تولید گازسنتر مورد توجه محققین واقع شده است دراین مقاله تاثیر بخار آب برتبدیل متان و co2 و همچنین برنسبت گاز سنتز تولیدی ازدیدگاه ترمودینامی و درحداقل انرژی آزاد گیبس سیستم درمحدوده دمایی ۱۵۰۰-۳۰۰K نسبت CH4/CO2 برابر واحد و افزایش درصد بخارآب به خوراک ورودی ازصفرتا۱۰۰درصد بررسی میگردد که درحالت ۱۰۰ درصد بدون استفاده ازCO2 می باشد که همان ریفورمینگ متان با بخار آب می باشد نتایج نشان دادکه اگربخار آب به خوراک ورودی اضافه نشود دردماهای پایین منواکسید کربن محصول اصلی فرایند می باشد.