سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهررضا،شهررضا،ایران
مظفر عبدالهی فر – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه،
حسین نکوئی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران
سارا زارع – برق منطقه ای جنوب فارس ، نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

چکیده:

باتوجه به مزایای استفاده از گاز طبیعی بجای مازوت در نیروگاه های حرارتی، امروزه در اکثر نیروگاه های حرارتی برای تولید بخارآب و در نتیجه تولید انرژی الکتریسته از گاز طبیعی و یا گاز شهری استفاده می شود. اما احتراق گاز طبیعی با هوا منجر به تولید آلایندهایNO و CO2 ، COمیگردد که برای محیط زیست و انسانها در غلظتهای بالا خطرناک و حتی کشنده میباشند. افزایش بخارآب می تواند در کاهش آلایندها حاصل از احتراق گاز طبیعی نقش مهمی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر افزایش بخارآب بر احتراق گاز طبیعی از دیدگاه ترمودینامیک و حداقل انرژی آزاد گیبسسیستم در شرایط مختلف عملیاتی بررسی میگردد. نتایج نشان می دهد افزایش نسبت هوا به گاز طبیعی از ۱ به ۲ باعث کاهش مقادیرCOتولیدی می گردد. همچنین افزایش بخارآب باعث کاهش هر سه آلاینده NO و CO2 ، CO می شود