سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر ولی محمدی مقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
مهدی یاس – استادیار مهندسی روخانه دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله سرریزهای لبه تخت با سه ارتفاع متفاوت در زاویه های ۰ درجه (ابتدای پیچ ) و ۶۰ درجه از پیچ ۹۰ درجه قرار داده شده اند . با اندازه گیری بار آبی در بالادست سرریز و در دست داشتن میزان دبی ورودی و با استفاده از معادله جریان بر روی سرریز های تخت ، ضریب دبی برای ارتفاع های مختلف و با دبی های ورودی مختلف محاسبه شده و نتایج به صورت نمودارهایی ارائه شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش ضریب تخلیه جریان با افزایش ارتفاع سرریز در این زاویه از پیچ بوده است