سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی نصیری –
نصراله جوکار –
حسین سامان منش –

چکیده:

خشکسالی و افزایش شدید استحصال از منابع زیر زمینی و استفاده زیاد از کودهای شیمیایی در کشاورزی باعث تغییرات عدیده در ترکیب، تیپ و خواص آب زیر زمینی گردیده است. دشت کازرون یکی از دشت های مهم استان فارس به لحاظ کشاورزی می باشد. نیاز آبی دشت به لحاظ اقلیم آن از آبهای زیر زمینی تامین می شود. در برداشت زیاد و عدم تغذیه آن باعث فشار براین آبخوان و در نتیجه افت زیاد آب در سطح دشت شده است. بطوریکه رد طی ۱۵ سال شاهد ۹ متر افت در آّخوان هستیم. و این امر باعث کاهش کیفیت آب در قسمتهای زیادی از دشت شده است. هدف از این مقاله مطالعه افت سطح آب زیر زمینی و تاثیر آن بر تغییر کیفیت آب زیر زمینی بر آبخوان دشت کازرون می باشد.