سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود متوسلیان – کارشناس طراحی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

چکیده:

در مقاله حاضر، نتایج تحقیق آزمایشگاهی که به منظورنشان دادن اثرات الیاف پلی پروپیلن polypropylene) به طول ۱۵ mm بر کاهش و همچنین اندازه گیری روی ترکهای پلاستیک ناشی از انقباض نوعی بتن جدید معروف به بتن خود تحکیم Self consolidating concrete با نسبت های اختلاط مختلف در طول ۲۴ ساعت بعد از بتن ریزی (در خلال زمان گیرش اولیه و نهایی)است، ارائه گردیده است. بدین منظور بتن خود تحکیم الیافی، بر سطح بتنی سخت شده و ناهموار که به منظور کنترل کرنش در قسمت زیرین بتن خود تحکیم الیافی تازه (خمیر) و در نهایت ایجاد ترک در سطح چنین بتن تازه ای طراحی شده است ریخته می شود. نمونه های بتن تازه به ابعاد ۳۸/۱×۷۶/۲×۱۰۱۶ mm بر سطح یک بستر از قبل تهیه شده بتنی سخت شده وبا همین ابعاد ریخته می شود و در معرض شرایط نامناسبaggressive adverse محیطی از جمله دماهای مختلف ۴۵ و ۳۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد رطوبت پایین و باد شدید قرارمی گیرد. در این تحقیق سه نتایج بدست آمده نشان داده است که الیاف پلی پروپیلن در کنترل کردن ترکهای انقباضی خمیریplastic shrinkage بسیار موثر می باشد. بررسی ها و نتایج بدست آمده از این آزمایشات حاکی ا ز تاثیر الیاف در کاهش ویا حذف ترکهای انقباضی خمیری در این نوع بتن جدید می باشد، ضمن اینکه بتن خودتحکیم با ۰/۳% الیاف بهترین تاثیر را بر کاهش ترکهای خمیری از خود نشان داده است