سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صفت جعفرنیا – کارشناس ارشد مدیریت ترافیک
ناصر ولایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
صدیق میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پلیس

چکیده:

این تحقیق اثر اصلاحات هندسی بر میزان تصادفات قبل و بعد از اجرای اصلاحات هندسی شهر کرج در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته با انتخاب ۱۵ نقطه ای ۱۳۵ نقطه اصلاح شده بطور تصادفی و بعد از اجرای اصلاحات هندسی تغییرات آن با آزمون ویلکاکسون مورد قضاوت قرارگرفت و آمار ۶ ماهه قبل از اجرای طرح ۹۳۲ فقره خسارتی و ۲۶ فقره جرحی در ۱۵ نقطه وجود داشت و در ۶ ماهه بعد از اجرای اصلاحات ۴۴۴ فقره ۵۲%- خسارتی و ۸ فقره ۶۹%- جرحی و تصادفات خسارتی از ۶۷/۲+۶۲/۱ به ۲۹/۶+۲۹/۶ که P<0/0001 و جرحی از ۱/۷۳+۲/۱۶ به ۰/۸۳+۰/۵۳ کاهش یافت P<0/0001. نوعبرخوردجلو به جلو از ۱۰/۲% به ۱/۹۲ و جلو به پهلو از ۳۸/۵۲% به ۱۹/۶۹% کاهش و جلو به عقب از ۲۰/۹۸% به ۳۱/۶۴% و پهلو به پهلو از ۱۵/۶۶ % به ۳۲/۳۰% افزایش یافت.