سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی خرمی راد – کارشناسی ارشد-گروه متالورژی-دانشگاه سمنان
ندا فرجی – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی (فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت ایر
امید میرزایی – استادیار گروه مهندسی متالورژی-دانشگاه سمنان

چکیده:

در بسیاری از فرآیندهای شکل دهی ، تغییر شکل در حضور تنش های فشاری انجام میشود. لذا بررسی رفتار فلزات در این فرایند جهت شناخت و کنترل شکست نرم که فاکتور اصلی محدوده کننده فرآیند است، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش تاثیر اصطکاک با استفاده از شرایط روانکاری متفاوت بر رفتار فشاری فلز مس مورد مطالعه قرار گرفته است. از آزمایش برای تعیین ضرایب اصطکاکی برای حالات مختلف روانکاری استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل، رفتار فشاری مس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مشاهده شده است که منحنی های تنش – کرنش حقیقی در حالت بدون اصطکاک تنش مورد نیاز برای تغییر شکل در یک کرنش ثابت افزایش یافته است همچنین فاکتور اصطکاکی در شرایط روانکاری مختلف شامل حالت بدون روانکار، گرافیت و نوار تفلون به همراه گریس به ترتیب تقریبا ۰/۳ و ۰/۱۲ و ۰/۰۶۵ تعیین شده است.