سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الفت خاکپور – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
جلیل خارا –
سروش کارگرخرمی –
سیاوش حسینی –

چکیده:

کاهش لایه اوزونمنجر به افزایش شدت اشعه UV و تاثیر آن روی موجودات سلولی می شود دراین مطالعه اثر باندهای مختلف UV اعم از C,B,A را روی جوانه زنی ۲ واریته کتان به نام های TN-97-2 و TN-97-177 بررسی شد بدین صورت که بعد از ضدعفونی شدن بذور با هیپوکلریت سدیم ۱۰% و شستشو با آب مقطر نمونه ها در پتری دیش های حاوی کاغذ صافی چیده شده در معرض اشعه UV قرا رداده شد نتایج نشان داد که اشعه فرابنفش بخصوص UV-B باعث افزایش سرعت جوانه زنی و افزایش رشد ریشه چه ها شده است از بین دو واریته مورد بررسی واریته TN-97-177 تحت تیمار اشعه سرعت جوانه زنی بالاتری نسبت به واریته ی TN-97-2 داشته است.