سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه جندقی – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدتقی صادقی – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روش نوین پرتوافکنی روشی است که جهت تبدیل نفت خام سنگین به اجزاء سبک و نیز بهبود ترکیبات آن، بهکار می- رود و میتواند مزایای زیادی در پی داشته باشد. پرتوافکنی میتواند توسط اشعه گاما، الکترون، پروتون و … صورت پذیرد.مطالعات، امکان کاهش گرانروی و ارتقاء کیفیت نفت توسط پرتودهی را تآیید مینماید. در این نوشتار، پرتودهی توسط اشعه گاما صورت پذیرفته و نتایج آزمایشگاهی آن عنوان شده است. مقایسه نتایج آزمایشگاهی در این نوشتار، در دماهای ثابت ودوزهای مختلف جذبی، اثر پرتودهی را در کاهش گرانروی نفت خام به وضوح نشان میدهد. همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان دوز جذبی، سرعت کاهش ویسکوزیته ابتدا زیاد شده و سپس کم میگردد. بازدهی این روش در مقایسه با فرآیندهای گرمایی ساده، موضوع دیگری است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین بازدهی در سرعتهای دوز با میزان دوز جذبی۴kGy در هر دو مورد کراکینگ پرتوی و کراکینگ پرتوی- گرمایی مشاهده شده است