سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نجفی کوتنائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- پژوهشکده صنایع رنگ ایران- عضو هیات علم
مازیار پروین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- پژوهشکده صنایع رنگ ایران- گروه کنترل و

چکیده:

پارامترهای زیادی برای ارزیابی و بهبود حذف رنگ و COD و وجود دارد که بسیار تاثیرگذار است اما ما در این نحقیق با استفاده از غلظت آب اکسیژنه و انرژی ماورای بنفش و افزایش چند مرحله ای آب اکسیژنه و در نهایت حباب سازی هوا توانسته ایم در حدود ۲۰ دقیقه حذف رنگ و حدود ۹۰% از COD می تواند در مدت ۴۰ دقیقه با استفاده از انرژی ماورای بنفش را از پساب نساجی خارج نمود. در این تحقیق با افزایش بیشتر آب اکسیژنه در یک مرحله نسبت به چهار مرحله مورد توجه قرار دارد با افازایش یک مرحله ای مقدار اکسیژن موجود برای تصفیه پساب کافی بوده و نسبت به افزایش مرحله ای بهبود بیشتری حاصل گردید که در نهایت هزینه این روش نسبت به روش های دیگر برای کاهش COD به زیر ۷۰ میلی کرم در لیتر ۶۵۰۰ ریال هزینه برق و مواد شیمیایی داشته که نسبت به روش چهار مرحله ای حدود ۳۰۰ ریال صرفه جوئی گردیده است.