سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیرا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
احمد ارشادی – استادیاران گروه علوم باغبانى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه بوعلى سینا،

چکیده:

استفاده از ترکیبات شیمیایی به عنوان یکی از روش های کاهش خسارت تنش های غیر زیستی محسوب می شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر افزایش تحمل به تنش های غیر زیستی در انگور رقم بیدانه سفید در مزرعه ای از توابع شهرستان همدان انجام شد. اسید سالیسیلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، ۵/۰، ۱ و ۲ میلی مولار تهیه شد و محلول پاشی بوته ها در مرحله تمام گل و در دو نوبت صبح و عصر با فاصله ۱۲ ساعت انجام شد. صبح روز بعد از هر بوته پنج برگ از گره ششم شاخه ها جدا و میزان قندهای محلول، پرولین و پروتئین محلول در برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کاربرد اسید سالیسیلیک در غلظت ۵/۰ میلی مولار سبب افزایش قندهای محلول و در غلظتهای ۵/۰ و ۱ میلی مولار سبب افزایش پرولین شد. اسید سالیسیلیک سبب کاهش پروتئین های محلول برگ در غلظت ۲ میلی مولار شد. با توجه به این نتایج می توان گفت اسید سالیسیلیک با بالا بردن محتوی پرولین و قندهای محلول می تواند در افزایش تحمل به تنشهای مختلف مانند سرما، خشکی و شوری در انگور موثر باشد.