سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم پورعباس بیلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سیدمرتضی مرندی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید جبال بارزی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

دردهه های اخیر بدلیل افزایش میزان ترافیک و افزایش هزینه های تولید ونگهداری آسفالت اصلاح و بهبود خواص قیر جهت افزایش کارایی و دوام بتن های آسفالتی مورد توجه محققان قرارگرفته است تجربیات نشان داده است که استفاده از قیرهای خالص درتولید آسفالت با مشکلات عدیده ای روبرو بودها ست لذا تلاش محققین برای استفاده ازپلیمرهای مختلف جهت بهبود خواص قیر افزایش یافته است درعین حال با توجه به مطالعات آزمایشگاهی به نظر می رسد اصلاح قیر تنها با استفاده از پلیمرها نیز نتوانسته بطور کامل موجب خواص قیر وکارایی اسفالت گردد دراین مقاله تاثیر استفاده همزمان از پودر شیشه ضایعاتی به همراه پلیمرهای CR SBR ،SBS مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفته است.