سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی هوشمند آیینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

بتن غلطکی که به اختصار RCC نامیده می شود، روشی جدید در ساخت سدهای وزنی و دیگر سازه های بتنی حجیم می باشد. با توجه به پیشرفت علوم و گستردگی فن آوری در طراحی سازه های سدها می توان برخی از سدهای قدیمی را که در سالیان دور ساخته شده بودند را دوباره طراحی و در صورت نیاز تقویت و بهسازی نمود. تکنیک پس تنیدگی که یکی از روشهای جدید و مناسب جهت ترمیم و تقویت سازه های بتنی موجود است، استفاده گردد. در این مقاله ارزیابی ضرایب اطمینان سد RCC با ارتفاع ۵۰ متر و عرض تاج و کف سد به ترتیب ۵ و ۴۰ متر به عنوان یک سد نمونه، قبل و بعد از اعمال نیروی پس تنیدگی تحت بارگذاری استاتیکی و زلزله قرار گرفت و نتایج خروجی بوسیله نرم افزار CADAM تحلیل گردید.