سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی مدح خوان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن پاسدارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بتن غلتکی بتنی است بدون اسلامپ که به وسیله غلتک متراکم می شود و با توجه به مزایای آن به طور گسترده در اجرای روسازی جاده های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. در بتن غلتکی به علت شرایط خاص اجرایی آن از آرماتور استفاده نمی شود؛ به همین دلیل محققین درصدد راهیجهت بهبود خصوصیات شکل پذیری و مقاومت خمشی آن بوده اند. در این راستا استفاده از لایه نازک بتن ریزدانه مسلح شده با شبکههای بافته شده از الیافT.R.C در وجه کششی نمونههای بتنی غلتکی، مقاومت خمشی و شکلپذیری را تا حد زیادی افزایش میدهدT.R.C بتن کامپوزیتی است که از دو بخش شامل شبکههای بافته شده از الیاف و بتن ریزدانه تشکیل شده است. عملکرد بتن غلتکی مسلح شده با این کامپوزیت در درجه اول به چسبندگی بین شبکه الیاف و بتن ریزدانه در کامپوزیت و در درجه دوم به چسبندگی و پیوستگی بین کامپوزیت و بتنغلتکی تحت بارهای وارده دارد. در این تحقیق تاثیر استفاده از میکروسیلیس و متاکائولین به همراه پوزولان در طرح اختلاط بتن ریزدانه مسلح شده با شبکه الیاف شیشه بر عملکرد بتن غلتکی تسلیح شده با این کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفته است. الیاف استفاده شده، الیاف شیشه مقاوم در برابر محیطهای قلیایی میباشد و بتن ریزدانه با اندازه سنگدانه کمتر از ۱ میلیمتر در طرح اختلاطهای مختلف شامل متاکائولین و میکروسیلیس به کار رفته است