سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم پورعباس – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی قاسمی – دانشجوی دکتری، بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روزانه در ایران حدود ۴۰ هزار تن زباله تولید می شود که تنها چهار درصد از این زباله ها بازیافت میگردد، در صورت تفکیک و بازیافت زباله ها سالانه حودود ۳۰۰ هزار تن شیشه بازیافتی خواهیم داشت. استفاده از پلیمر ها جهت اصلاح قیر گرچه از دهه های گذشته مورد توجه بوده است،اما به دلیل ساختار شیمیایی این مواد استفاده از آنها برای محیط زیست زیان آور میباشد. حال آنکه اصلاح قیر توسط پودر شیشهه نه تنها موجب بهبود خواص قیر می گردد بلکه استفاده مجدد از شیشه های بازیافتی و جمع آوری آنها از طبیعت را به دنبال دارد.بنابر این می تواند جایگزین مناسبی برای اصلاح کننده های پلیمری باشد. در این مقاله به بررسی اثر اصلاح قیر توسط پودر شیشه وجایگزینی آن با پلمر SBS پرداخته شده است. نتایج نشان داده است که استفاده از پودر شیشه در قیر و جایگزین کردن آن با بخشی از پلیمر استقامت مارشال و تحمل کشش غیر مستقیم (ITS) آسفالت را افزایش دهد