سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین مصطفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ناصر بالنده – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور نقده
حبیب خداوردیلو – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

پسآب‏ها منبعی غنی از عناصر مورد نیاز گیاه و یا منبعی از آب هستند. آبیاری با پسآب می‏تواند آب‏گریزی خاک را تحت تأثیر قرار دهد. آب‏گریزی یک پدیده شایع است که در خاک‏های متنوع رخ می‏دهد، و تحت تاثیر نوع استفاده از زمین و شرایط آب و هوایی است. تحقیق حاضر در منطقه ای به وسعت ۱۵۰۰ هکتار در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی و مابین طول جغرافیایی ′۰۵o45 و ′۰۸o45 و عرض جغرافیایی′۳۲o 37 و ′۳۸o 37 ، در ارتفاع ۱۲۹۰ الی ۱۳۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است. برای اندازه‏گیری ضریب آب‏گریزی خاک دو منطقه که یکی با پسآب و دیگری با آب چاه آبیاری شده بود انتخاب گردید. از هر کدام از مناطق در سه تکرار نمونه‏برداری انجام شد (جمعا ۳۰ نمونه از تمام مناطق). ضریب آب‏گریزی خاک با ثبت مدت زمان لازم برای نفوذ کامل یک قطره آب با حجم مشخص به داخل نمونه‏های خاک اندازه‏گیری شد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق در خاک‏های هر دو منطقه آبیاری شده با آب چاه و تحت پسآبیاری، مدت زمان لازم برای نفوذ قطره آب به داخل نمونه خاک کمتر از ۵ ثانیه بدست آمد که نشان دهنده کاهش چشمگیر ضریب آب‏گریزی خاک می‏باشد. قرار گرفتن محدوه مورد مطالعه در منطقه خشک و نیمه خشک و نیز در معرض تناوب‏های تر و خشک شدن متوالی بودن دلیل اصلی کاهش ضریب آب‏گریزی می‏باشد.