سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده آرخی – دانشجوی کارشناسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پروبیوتیک ها تنها ترکیبات زنده ای هستند که جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیکها در طیور استفاده می شوند . پروبیوتیک ها دارای پتانسیلی برای کاهش عفونت های روده و جلوگیری از شیوع بیماری ها بوده که جمعیت میکر وبی مفید دستگاه گوارش را بهبود بخشیده و در نتیجه باعث افزایش میزان دریافت خوراک، بهبود هضم آن و تحریک سیستم ایمنی می شود . از انواع پروبیوتیک ها می توان به گروه LAB، غیر LAB و مخمرها اشاره نمود. پرو بیوتیک ها با حفظ جمعیت میکروبی مفید در دستگاه گوارش، تحریک در متابولیسم باکتریایی و تحریک سیستم ایمنی برای ما مفید هستند. استفاده ۰٫۵ الی ۱٫۵ گرم پروبیوتیک به ازای ۱۰ کیلوگرم خوراک جهت افزایش رشد جوجه گوشتی توصیه شده است . با توجه به اینکه بقایای آنتی بیوتیکی در تولیدات جوجه گوشتی و تاثیر منفی آن در صنعت طیور، اس ف تاده از آن تحریم شده است . استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک ها بهخوراک یا آب آشامیدنی گله جوجه گوشتی توصیه شده که باعث افزایش وزن جوجه ها و بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود.