سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی کاظمی تربقان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر گروه عمران
هماسادات کاظمی – دانشجوی دکتری
سیما طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

قرن بیست و یکم قرن فناوری نانومهمترین دوران صنعت بشمار می آید قرن نانوقرن سلامتی صرفه جویی و آرامش نامیده می شود موادنانو به عنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن طول و عرض و ضخامت زیر۱۰۰ نانومتر میباشد تعریف شده اند خواص فیزیکی و شیمیای مواد نانو درمقایسه با موادمیکروسکوپی نوع دیگر تفاوت اساسی دارد در این تحقیق اثر نانولوله های کربنی برترک خوردگی بتن کهیکی از مهمترین و پرکاربردترین مصالح در ساخت سازه های مختلف است بررسی شده است نانولوله های کربنی بهعلت نیروهای قوی واندروالسی تمایل به ته نشینی دارندراه های فراوانی از قبیل استفاده از محلولهای آبی استفاده از مواد نگهدارنده و دستگاه التراسونیک برای توزیع نانولوله های کربنی وجوددارد که از میان آنها دستگاه التراسونیک بهترین روش می باشد. بررسی ها نشان میدهد که نانولوله کربنی با پل زدن برروی شکاف های بتن سبب بهبود چشمگیر خواص مکانیکی آن از قبیل مدول یانگ مقاومت خمشی و مقاومت کششی می شود.