سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهرام رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد،
حسین دقیق کیا – عضو هیات علمی گروه علوم دامی
علی حسین خانی – عضو هیات علمی گروه علوم دامی
غلامعلی مقدم – عضو هیات علمی گروه علوم دامی

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش ارزیابی تاثیر استفاده از مکمل های چربی در جیره فلاشینگ گوسفند، در فصل تولیدمثلی بر روی پروژسترون، استروژن و انسولین بود. ۳۶ راس گوسفند ماده با سابقه دو شکم زایش و وزن زنده(۳±۵۴ کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ گروه (۱۲ راسی) بمدت ۳۵ روز مورد استفاده قرار گرفتند. دامهای هر گروه از تیمارها با یکی از سه نوع جیره کاملا مخلوط (دارای انرژی و پروتئین یکسان) تغذیه شدند. جیره های اول، دوم و سوم به ترتیب دارای روغن آفتابگردان، روغن پالم و کنترل بودند. در ابتدای آزمایش، فحلی میش ها با بکارگیری سیدر، همزمان گردیدند. بمنظور اندازه گیری مقادیر هورمونهای پروژسترون، استروژن و انسولین، از دامهای مورد آزمایش در ۴ مرحله شروع دوره،۲۴ ساعت قبل از سیدر برداری و دو مرحله بعدی به فاصله ۲۴ ساعت پس از سیدر برداری خون گیری بعمل آمد. نتایج آزمایشات نشان دادند که مصرف روغن آفتابگردان باعث افزایش غلظت انسولین و استروژن در مرحله تخمک ریزی شد (۰۵/۰P<). اضافه کردن روغن آفتابگردان به جیره میش ها در فصل تولیدمثلی، موجب افزایش هورمون های مرتبط با تولیدمثلی شده و بدنبال آن موجب رشد فولیکول های تخمدان و در پی آن افزایش نرخ تخمک گذاری، بره زایی و دوقلوزایی شد