سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالحسن مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زرقان

چکیده:

حرکت باد با توجه به رفتار متغیر آن درمحیط بسیارپیچیده و برخورد آن با تپه ها کوه ها درخت ها ساختمان ها و موانع کوچک و بزرگ سبب ایجاد جریانها و پدیده های متفاوتی می شود تاثیرا ین جریانها درگرمایش سرمایش و حرکت ذره ها و گرده ها از یک محل به محل دیگر و بخصوص جابجایی هوا و تهویه طبیعی بسیار قابل توجه است باددراثر برخورد با هر مانعی سبب ایجاد جریانهای موضعی خاصی بسته به نوع هندسه جسم می شود از این رو پدیده جریان باد اطراف ساختمان های که سقف ان تمام قوسی و یا نیمی از آن قوس دارد با استفاده از حل معادلات دو بعدی حرکت و دو معادله k,e با بهره گیری از روش عددی گسسته سازی حجم محدود ارایه شده است درمحاسبات عددی جریا نباد اطراف این گونه ساختمان ها ناحیه شهری فرض شده و ضرایب ان متناسبا انتخاب شده است تغییرات فشار روی سقف گنبدی از تغییرات فشار روی سطح تخت به خصوص کاهش آن در راس قوس بسیار قابل ملاحظه است کم بودن فشارسبب می شود که هوای گرم از دریچه ای که درابالای این گونه سقفها تعبیه می شود به بیرون کشیده شود لذا تهویه هوا دراین گونه ساختمان ها نسبت به ساختمان های با سقف تخت بیشتر است.