سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهاب جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
اکبر تقی زاده – دانشگاه تبریز
یوسف مهمان نواز – دانشگاه آزاد مراغه
رحمان سبزعلی – دانشگاه تبریز

چکیده:

مطالعه حاضرجهت ارزیابی تاثیرلازالوسید برروی گاوهای شیری پایه ریزی شد حدود ۱۲ راس گاوشیری چندشک زایش هلشتاین دردو گروه کنترل و تیمار شده بالازالوسید مورد ارزیابی قرارگرفتند گاوهای هردو گروه درشرایط مدیریتی تولیدی و سن یکسانی بودند نتایج نشان داد که افزودن لازالوسید سطوح گلوکز و اسیدهای چرب غیراستریفیه خون را افزایش میدهد P<0/05 نتایج نهایی نشان دادند که افزودن لازالوسید سطح متابولیت های خون گاوهای شیری را افزایش میدهد