سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن اعرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنو
ایوب حلوایی – دانشیار دانشکده مهندسی متا لورژی و مواد دانشگاه تهران
حامد ثابت – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در مطالعه ی حاضر تلاش شده است تا از سرباره ی تولیدی توسط فرآیند جوشکاری زیر پودریSAW) مجددا به عنوان فلاکس استفاده شود.تحقیقات نشان داده است که استفاده دوباره از سرباره، هزینه های جوشکاری را کاهش میدهد و همچنین از آلودگی زیست محیطی جلوگیری می شود. درصد های متفاوت از سرباره تولید شده با دو نوع فلاکس تازه سیلیکاتی مخلوط و در جوشکاریSAWروی فولادSt 37استفاده گردید و اثر مخلوط سرباره- فلاکس روی ریزساختار ،سختی و چقرمگی فلز جوشSAW بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ساختار فلز جوش تابع نسبت اختلاط سرباره با فلاکس تازه است. ضمن اینکه با افزایش درصد سرباره بازیافتی، ریزسختی فلز جوش، افزایش و انرژی ضربه آن کاهش می یابد