سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد سالار معینی – دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه ذوالفقاری فراجرد – کارشناس آموزش و پرورش کرمان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر خرمای کامل غیر قابل استفاده در خوراک انسان و استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی طراحی گردید. با استفاده از ۲۴۰ قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس و در قالب یک طرح فاکتوریل ۲×۳ اثرات سطوح مختلف خرما (صفر و ۱۰ و ۲۰ درصد) و آنزیم (با و بدون آنزیم) بر عملکرد مورد مطالعه قرار گرفت. در سن ۴۲ روزگی یک جوجه از هر تکرار توزین شد وبعد از خون گیری ذبح شد. نمونه های خون جهت اندازه گیری تری گلسرید، گلوکز، کلسترول و پروتئین تام جمع آوری شد. همچنین وزن نسبی قسمت های مختلف لاشه (شامل وزن نسبی قلب، کبد، سنگدان، بورس، طحال، روده ها، سکومها، چربی محوطه بطنی، رانها، سینه، بالها و پشت و گردن اندازه گیری شد. تیمارهای مورد مطالعه تاثیری بر فاکتورهای خونی نداشتند اما وزن سنگدان در جوجه هایی که با سطوح مختلف خرما تغذیه شده بودند، بیشتر از شاهد بود (۰٫۰۵>p) بنابراین استفاده از خرما تاثیر سویی بر وزن اندامها و پارامترهای خونی ندارد.