سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، انرژی معماری، دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که ۴۰ درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان است، به کارگیری راههای گرمایش و سرمایش غیر فعال کمک قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی می کند. یکی از روش های غیر فعال گرمایشی استفاده از دیوار ترومب است. دیوار ترومب از یک جرم حرارتی در پشت شیشه رو به جنوب ساختمان تشکیل شده است که در اثر جذب انرژی خورشید و ذخیره آن در جرم حرارتی و به جریان در آوردن هوای گرم شده در مجاورتجرم حرارتی، باعث گرمایش فضا به خصوص در طول شب میشود. این روش برای استفاده در اقلیم سرد مناسب است و به راحتی قابل اجرا است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی راه کارهای سنتی طراحی اقلیمی منطقه سرد، انواع روش های سرمایش غیر فعال قابل استفاده در معماری امروز معرفی میشود. سپس تاثیر دیوار ترومب در حالت های مختلف بر کاهش بار حرارتی ساختمان بررسی میشود. نتایج ارائه شده، برگرفته ازشبیه سازی ضخامت مختلف دیوار ترومب و با مصالح متفاوت، با کمک نرم افزار انرژی پلاس در شهر تبریز است. در نهایت مزایای این روش و میزان صرفه جویی در مصرف سوخت که هدف اصلی این مقاله است، بررسی میشود