سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی چاجی – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا
طاهره محمدآبادی –

چکیده:

این آزمایش برای بررسی اثر استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک در سیلوسازی مواد فیبری بی ارزش مانند سرشاخه نیشکر برای بهبود ارزش تغذیه ای آنها در تغذیه نشخوارکنندگان انجام شد. سرشاخه نیشکر با ۰، ۴ و ۶ میلی گرم در کیلوگرم باکتری اسید لاکتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) در سیلوهای آزمایشی برای ۳۰ روز سیلو شد. هضم پذیری نمونه های آزمایشی با روش تولید گاز اندازه گیری شد و داده های به دست آمده با یک معادله نمایی تخمین زده شدند. نتایج آزمایش نشان داد که سیلوی سرشاخه نیشکر با ۶ میلی گرم در کیلوگرم باکتری اسید لاکتیک، بالاترین هضم‌پذیری ماده خشک و تولید گاز (به ترتیب ۲۴ درصد، ۸۵ میلی لیتر ) را در مقایسه با سایر تیمارهای حاوی باکتری داشت (۰۵/۰P<). بالاترین تخمیر و تولید گاز بعد از ۴۸ ساعت مربوط به سرشاخه سیلو شده با ۶ میلی گرم در کیلوگرم باکتری بود (۶۸ میلی لیتر) (۰۵/۰P<). نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند که سیلوکردن سرشاخه نیشکر با ۶ میلی گرم در کیلوگرم باکتری اسید لاکتیک، بهترین تاثیر را در بهبود هضم پذیری ماده خشک و تخمیر سرشاخه نیشکر در شرایط آزمایشگاه داشت