سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی،
طاهره علی حیدری بیوکی – کارشناس مرکز پژوهش بانک توسعه صادرات ایران

چکیده:

امروزه انرژی های تجدید پذیر به بشر این امکان را می دهند تا با تمام توان از موهبت های خدادادی طبیعی کشورشان بهرمند شوند اما به شرط آنکه با تحقیق و بررسی وسیع در زمینه به کار گیری هر چه گسترده تر از انرژی های تجدید پذیر زیر ساخت ها و زمینه های مناسبی را در جهت توسعه و تامین انرژی خود ایجاد نمایند. نکته حائز اهمیت این است که چگونه برای کشور برنامه ریزی نمائیم که رشد و توسعه و تامین انرژی را در حد مطلوب به وجود آوریم به نحوی که این رشد و تامین انرژی در چهار چوب تعریف شده توسعه پایدار جای بگیرد؟ اهمیت این انرژی ها به اندازه ای است که در شرایط رقابتی کنونی به منزله شاهرگ حیاطی هر کشور تلقی می شود و داشتن چنین دانشی برای رسیدن به موفقیت های بیشتر در آینده و حتی ادامه حیات کشور به صورت پویا و زنده ضروری و لازم می باشد. در همین راستا این مقاله به ارزیابی استفاده این قبیل انرژی ها و نیز تاثیرشان بر رشد اقتصادی با هدف رشد در چهار چوب توسعه پایدار و نیز نمایش نقاط قوت و ضعف استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ایران پرداخته شده است که برای نیل به این مقصود ابزار پویایی شناسی با دیدی سیستمی و جامع مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با مطالعه ادبیات موضوع، متغیرهای اصلی و فرعی در حیطه این موضوع شناسایی شد و با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستم به تحلیل تاثیر استفاده از انرژی های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که انرژی های تجدید پذیر همواره دارای هزینه فایده بسیار منطقی و مطلوبی می باشند به نحوی که در قبال هزینه های متعادل و توجیه شده دست یابی به فایده های بسیار ارزشمندی مستتر شده است که رشد در جهت توسعه پایدار را به همراه دارد