سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
رعنا باقری نژاد – دانشجوی کارشناسی
نگین انصاری – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

کم آبی سالهای اخیر کشور و بخصوص استان خوزستان لزوم تحقیقات گسترده درزمینه حفظ منابع آبی و افزایش کارایی مصرف آن در کشاورزی را لازم نموده است جهتمبارزه با پدیده کم آبی روشهای مختلفی درسطحجهان پیشنهاد شده کهیکی از آ«ها استفاده ازدستگاه های مغناطیسی است ابداع کنندگان این روش بیان میدارند که روش مغناطیسی درافزایش کارایی مصرف آب راندمان آبشویی بهبود رشد سبزینگی و عملکرد گیاه به ویژه درشرایط تنش موثر است دراین تحقیق هدف بررسی صحت این ادعاها است بدین منظور گیاه ذرت در۱۸ کرت بصورت طرح بلوکهای کاملا تصادفی کشت گردید به منظور آبیاری این گیاه از دو نوع آب معمولی و آب مغناطیسی درسه سطح ابیاری ۵۰و۷۵و۱۰۰ درصد نیاز ابی استفاده گردید نتایج این تحقیق نشان میدهد که کیفیت اب تحت تاثیرعبور ازمیدان مغناطیسی تغییرنخواهد کرد و میدان مغناطیسی فقط آرایش ملکولهای آب را تغییر داده آنهم برایمدت زمان بسیار محدود و توانایی فیلترنمودن و یا کاهش املاح آن را ندارد و به همین دلیل میتوان نتیجه گرفت که درهربارآبیاری تمام املح موجود در آب وارد خاک شده و درنهایت جذب گیاه می شود