سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر نوری امامزاده – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مولود حیدری –
حمیدرضا ناجی –

چکیده:

درسالهای اخیر موضوع تحرک درشبکه های حسگربی سیم کاربرد زیادی یافته است دراین شکبه ها حداقل یک نود متحرک وجود دارد این نود می تواند چاهک یا یکحسگر باشد استفاده از خوشه بندی دراین شبکه ها باعث کاهش تعداد انتقالات درشبکه می شود انتخاب الگوریتم خوشه بندی مناسب همراه با تحرک چاهک میتواندنقش بسزایی درافزایش طول عمر شبکه داشته باشد دراین مقاله حرکت چاهک با استفاده از الگوریتم خوشه بندی LEACH به گونه ای توسعه داده شده است که تعداد انتقالات درشبکه را کاهش داده درنتیجه مصرف انرژی نودها را کم می کند دراین روش تاخیر ذاتی ناشی از زمان بندی درالگوریتم خوشه بندی LEACH درکارایی شبکه تاثیری ندارد روش پیشنهادی با استفاده ازمدل مارکو تحلیل شده است و نتایج مقایسه ای این روش با روشهای دیگر جمع آوری داده نشان میدهد که روش پیشنهادی کارایی بهتری درمعیار مصرف انرژی شبکه دارد.