سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

امروزه استفاده از گیاهان دارویی و اسانسهای حاصل از آنها در امر کنترل بیولوژیک آفات و علفهای هرز به عنوان روشی برای مدیریت افات و علفهای هرز در کشاورزی شیوع یافته است از این رو آزمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی از اسانس زیره سبز زیره سیاه و کومین الدئید به عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده اسانس در چهار غلظت ۲۵۰ ، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ppm و آب مقطر به عنوان شاهد برروی چهار علف هرز خاکشیر گاوی چچم چمنی، خردل وحشی ویولاف وحشی انجام گرفت و صفات رویشی این علفهای هرز تحت تاثیر اسانسها مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاکی از تاثیر مثبت اسانس ها و ماده موثره اسانس درکنترل علف هرز بود کومین الدئید به عنوان ماده موثره اسانس دارای بیشترین اثر و تاثیر زیره سیاه بیش از زیره سبز براورد گردید. دربین علفهای هرز نیز خاکشیر گاوی حساس ترین و چچم چمنی مقاومت رین شناخته شد.