سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر مختارانی – دانشگاه تربیت مدرس
حسین گنجی دوست –
سیدیاشار یثربی –

چکیده:

شیرابه ترکیبی خطرناک بوده که اکثر توجهات درخاک چال ها را به خود معطوف نموده است بسیاری از مشکلات زیست محیطی مانند آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی درخاک چالهای بالاینر نامناسب به دلیل جریان آزاد شیرابه پدید می آیند بدلیل عدم اتخاذ تدابیر مناسب درزمینه دفع مواد زائد جامد درکشورمان امروزه این مورد به یکی از معضلات زیست محیطی کشور تبدیل شده است شیرابه علاوه برآلودگی شیمیایی که درمنطقه ایجاد می کندبرخواص مکانیکی خاک نیز تاثیر دارد روشهای مختلفی برای پالایش خاکهای الوده به شیرابه وجود دارد که مطالعات بیشین نشانداده است که روشهای شیمیایی می توانند انتظارات ما را دراین زمینه براورده کنند ازن زنی خاکهای آلوده یکی از این روشها می باشد ازن یک ماده اکسید کننده قوی بوده و قدرت آن برای اکسید کردن مواد بسیار بیشتر از اکسیژن است دراین تحقیق خواص مکانیکی خاک آلوده نشده آلوده شده و پالایش یافته توسط ازن مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور درابتدا ازن زنی خاک درراکتورهای ناپیوسته انجام و پارامترهای مختلف موثر برآن بهینه شده اند